Tuesday, July 10, 2007

The Servant Chancellor
REV. FR. ERNESTO (DOHN) L. CORRE, JR.
Chancellor
Director, Commission on Social Communication and Mass Media

Fr. Dohn was ordained to the priesthood on March 19, 2004. As Chancellor of the diocese, he is also acting as the official spokesperson of the diocese. As Media Director, he is hosting two radio programs -- Heart--Heart with Father, every Saturday, 1:00-3:00PM, DWEN-FM 100.5 Cool Radio; The New Bishop's Hour, every Saturday, 4:00-5:30PM.

He was the former Vocation Director of th diocese and Moderator of "Kapatiran"(Association of Daet Seminarians). After his ordination he was assigned at the Holy Trinity Preparatory Seminary as Spiritual Director and Dean of Studies.

2 comments:

Baptist Messenger said...

September 22,2008

To:REV.FR.ERNESTO(DOHN)L.CORRE,JR.
Chancellor Director,Commission
on Social Communicationand Mass
Media.

From: Gerardo F.Mamaril
7487 San Antonio,
Los Banos, Laguna.

Liham: para sa lahat ng Kaparian ng Naga City,at sa Pamahalaan at sa sambayanan.

...Ang pagdiriwang natin sa pinangalanan na Diosa ng penafrancia na ating pinaglilingkuran at sinasamba,at pinagkakaguluhan ng bayan, ay isang rebulto o statwa lamang, Hindi ito Diyos na dapat nating ibandila bilang mga Pilipino,ang rebulto ni Maria, at iba pang mga rebulto, kahit rebulto ni Cristo ay matagal ng tradition ng ating bansa na ating dini-dios, lalo ngayong September 19,2008 na pagoda march sa Naga Metropolitan Catedral, Ipinagbawal ito na gawin noong panahon ni Propeta Moises,Nilipol ng Dios ang mga gumagawa nito noon, ayon sa nasusulat, Malaking pagkakasala ito laban sa kalooban ng Dios sa langit, Ang Dios na dapat sambahin lamang ay si Cristo,na ngayon ay naka-upo sa kanyang trono sa kaitaasan, Siya ay kailangan sambahin sa anyong espiritu na hindi nakikita at hindi nabubuhat, at di rin nahihipo, Sumpa ng Dios ang laging natatamo ng mga Pilipino sa ating gawaing ito, Kaya kailangan ang ating pagsisi sa kasalanang ito, upang magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa Dios, para pagpalain ang ating bayan, Sa mga mahihirap at mayayamang pilipino.Tandaan po natin nasa ilalim tayo ng sumpa ng Dios sa langit at marami ang malilipol at wawasakin tayo ng Dios, kailangan na akayin natin ang bayan sa tunay na Dios. May mga Liham na ako sa Pangulo ng bansa at mga kaparian through e-mail sa cbcp. Tawagin po ninyo ako kung kailangan na ayusin ang ating espiritual sa buong bansa mula Batanes hanggang Tawi Tawi.

Maraming salamat po at kasihan nawa tayo ng Ama sa Langit sa ngalan ni Jesucristo.

Ang Inutusan ng Dios
--------------------
Gerardo F.Mamaril

Dr. Herbert R. said...

Dear Fr.

I have added your webblog to my bloglinks at http://thefilipinotraditionalromancatholic.blogspot.com/

The Filipino Traditional Roman Catholic