Thursday, July 12, 2007

LATEST NEWS from VATICAN

Bishop's Letter on Pornography Draws Attention

ARLINGTON, Virginia, JULY 12, 2007 (Zenit.org).- Many among our youth crave protection from pornography, not access to it, says Bishop Paul Loverde.

Bishop Loverde of Arlington, Virginia, has received many letters responding to his recent pastoral letter, "Bought With a Price: Pornography and the Attack on the Living Temple of God."

"The mail I have received on this issue from Catholics and others around the country gives me hope, even as it confirms the gravity of the threat this scourge poses to us all," Bishop Loverde told the National Catholic Register.

He explained: "The scourge of pornography is an immense multi-billion dollar industry that annually pulls untold numbers of men, women and youth down in its undertow.

"Some letters have brought me to tears; others have filled me with anger at the pornography industry and sorrow at our own human condition, so prone to sin, with the result that we unfortunately even tolerate this evil."

"Still other letters have brought hope," the 66-year-old prelate continued, "as I have learned of the resolve of many to seek real change, the sacrament of confession, accountability and professional healing."

1 comment:

Baptist Messenger said...

September 22,2008

To: His Excellency
Most Rev. Gilbert Armea
Garcera, D.D.
Third Bishop of Daet

From: Gerardo F.Mamaril
7487 San Antonio,
Los Banos, Laguna.

Liham para sa lahat ng Kaparian ng Naga City,Sa Pamahalaan at sa sambayanan.

Ang pagdiriwang natin sa pinangalanan na Diosa ng penafrancia na ating pinaglilikuran at sinasamba at pinagkakaguluhan ng bayan ay isang rebulto o statwa, Hindi ito Diyos na dapat nating ibandila bilang mga Pilipino,ang rebulto ni Maria, at iba pang mga rebulto, kahit rebulto ni Cristo ay matagal ng tradition ng ating bansa na ating dini-dios, lalo ngayong September 19,2008 na pagoda march sa Naga Metropolitan Catedral, Ipinagbawal ito na gawin noong panahon ni Propeta Moises,Nilipol ng Dios ang mga gumagawa nito noon, ayon sa nasusulat, Malaking pagkakasala ito laban sa kalooban ng Dios sa langit, Ang Dios na dapat sambahin lamang ay si Cristo na ngayon ay nasa kanyang trono sa kaitaasan, Siya ay kailangan sambahin sa anyong espiritu na hindi nakikita at hindi nabubuhat, at di rin nahihipo, Sumpa ng Dios ang laging natatamo ng mga Pilipino sa ating gawaing ito, Kaya kailangan ang ating pagsisi sa kasalanang ito, upang magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa Dios, para pagpalain ang ating bayan, Sa mga mahihirap at mayayamang pilipino.Tandaan po natin nasa ilalim tayo ng sumpa ng Dios sa langit, kailangan na akayin natin ang bayan sa tunay na Dios. May mga Liham na ako sa Pangulo ng bansa at mga kaparian through e-mail sa cbcp. Tawagin po ninyo ako kung kailangan na ayusin ang ating espiritual sa buong bansa mula Batanes hanggang Tawi Tawi.

Maraming salamat po at kasihan nawa tayo ng Ama sa Langit sa ngalan ni Jesucristo.

Ang Inutusan ng Dios
--------------------
Gerardo F.Mamaril